ET SLEDEHUNDELIV!

Version lg james padolsey 6wnesv56yvi unsplash
07 May 07:00 UTC

ET SLEDEHUNDELIV!

Polarhunder er både lidenskap og nyttedyr... Uansett hvor mye du allerede kan om polarhunder, er vi sikre på at du vil lære mye i dette webinaret. Her får du svar på spørsmål du kanskje aldri har tenkt på å stille. For eksempel, polarhunder ser mer ut som ulver enn noen annen rase - men er de virkelig nærmere beslektet med sine forfedre? Hva er det egentlig som gjør at de tåler kulde så bra? Hvordan bidro de til at mennesker kunne  bosette seg i Arktis? Er klimaendringer en trussel for polarhunder? Bli med så får du svarene.

Her er en hjelpevideo som viser deg prosessen med å logge inn i det virtuelle klasserommet (på engelsk): VIDEO TUTORIAL.

Photos by Gabriela Wagner and Monica Sundset (bottom)