Zmiany zlodowacenia Arktyki, część 1 - LODOWCE (EN: Changes in the ice coverage in the Arctic - Part 1 - Glaciers)

Version lg hans widok
FINISHED

Zmiany zlodowacenia Arktyki, część 1 - LODOWCE (EN: Changes in the ice coverage in the Arctic - Part 1 - Glaciers)

Warunki fizyczne przejścia fazowego woda - lód - para.

Warunki geograficzne i morfologiczne powstawania lodowców.

Rozwój lodowców, procesy akumulacji i ablacji, bilans masy lodowca (roczny, wieloletni), wnioski  z bilansu lodowca z wielolecia - zmiany klimatyczne.

Przed lekcją zachęcamy do zapoznania się z pojęciami dotyczącymi lodowców w naszej Polarpedii.