Zlodowacenia: historia i przyszłość (EN: Glaciation: to keep to survive)

Version lg icicle 2643906 1920
FINISHED

Zlodowacenia: historia i przyszłość (EN: Glaciation: to keep to survive)

Lekcja wprowadza słuchacza w historię zmian globalnych na Ziemi, od chwili jej powstania do dziś. Omawiane będą zasadnicze przyczyny tych zmian, w tym rola Słońca, specyfiki ruchu Ziemi dookoła Słońca, ruchu kontynentów oraz stężenia gazów cieplarnianych. Poznamy historię zmian dwutlenku węgla w atmosferze oraz fluktuacji poziomu morza, zastanowimy się chwilę nad przyszłością naszej planety.