Co nas czeka - zlodowacenie czy potop? (EN: What will the future bring-glaciation or flood?)

Version lg pa%c5%82ac a
FINISHED

Co nas czeka - zlodowacenie czy potop? (EN: What will the future bring-glaciation or flood?)

Zmiany bilansu cieplnego Ziemi decydowały na przestrzeni jej dziejów o występowaniu okresów „polarnych” i „tropikalnych”, okresach gwałtownego rozwoju życia i okresach wielkiego wymierania. Im bliżej jesteśmy  współczesności, tym możemy stwierdzić większą częstotliwość tych zmian i próbować wskazać czynniki, które nimi kierują. Obecnie oprócz czynników naturalnych zaznacza się coraz wyraźniej wpływ cywilizacji ludzkiej. Wpływ ten jest niszczący, powstaje więc problem czy przeżyjemy jako ludzkość.