Zasoby wodne Arktyki (ENG: Water resources of the Arctic)

Version lg glacier 530050
FINISHED

Zasoby wodne Arktyki (ENG: Water resources of the Arctic)

Ziemia nazywana jest niebieską planetą, ponieważ woda pokrywa ponad połowę jej powierzchni. Mówi się, że "woda jest życiem". Ile wody możemy znaleźć w krainie śniegu i lodu? W jaki sposób ludzie w regionach polarnych radzą sobie z dostępem do wody? Czy to jest problem, a może wyzwanie? Co stanowi główne źródło wody w Polskiej Stacji Polarnej i co oznacza "kodeks polarny"?  Podczas lekcji na żywo z Hornsundu – z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie uczniowie zapoznają się z podstawową wiedzą o hydrosferze, zasobach wodnych Ziemi i z ciekawymi faktami dotyczącymi dostępności wody w regionach polarnych.