Glacjospeleologia: hobby, sport czy nauka

Version lg fig.2.studnia w lodowcu hansa dsc0225
FINISHED

Glacjospeleologia: hobby, sport czy nauka

Glacjospeleologia jest jedną z wielu form działalności eksploracyjnej ( poznawanie + dokumentacja + badania). Obiektem jej zainteresowania są jaskinie lodowcowe – formy analogiczne do jaskiń krasowych, powstające w obrębie lodowców i lądolodów. Uprawianie glacjospeleologii wymaga  umiejętności posługiwania specjalistycznym sprzętem i   znajomości technik poruszania się w jaskiniach. Na tym etapie  może być traktowana jako hobby i sport. Jeżeli posługując się technikami speleologii prowadzimy badania wnętrza lodowców glacjospeleologia staje się specjalistyczną dziedziną glacjologii – nauki o lodowcach.
W czasie lekcji omówimy podstawowy sprzęt, opowiemy, jak go stosować, pokażemy interesujące zdjęcia wnętrza lodowców i wyniki badań