Nurkowanie swobodne: hobby, sport, nauka (EN: Free diving: hobby, sport, science)

Version lg diving 2701889 1920
FINISHED

Nurkowanie swobodne: hobby, sport, nauka (EN: Free diving: hobby, sport, science)

Człowiek od najdalszej przeszłości próbował dowiedzieć się , co kryje się pod powierzchnią zbiorników wodnych. Przodowały w tym ludy Dalekiego Wschodu- Japończycy i mieszkańcy wysp na Oceanie Spokojnym. W  Europie działalnością podwodną zajmowali się mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego. Historia odkryć i  rozwiązań technicznych jest wiec bardzo długa. Dopiero jednak skonstruowanie w latach 40-tych XX w   przez Cousteau i Gagnana aparatu pozwalającego na oddychanie pod wodą sprężonym powietrzem  spowodowała gwałtowny rozwój nurkowania swobodnego. Dziś miliony ludzi na całym świecie uprawiają ten rodzaj działalności traktując ją jako interesująca formę rekreacji. Równocześnie nurkowanie swobodne jest metodą badań  środowiska wodnego, przydatną dla różnych gałęzi nauki – od biologii po geologię i archeologię. W czasie lekcji opowiemy o obecnie używanym sprzęcie i technikach nurkowania oraz o ich zastosowaniu w badaniach naukowych.