ERIS webinar: Fizyka trzęsień ziemi (EN: Physics of earthquakes)

Version lg sejsmo1
FINISHED

ERIS webinar: Fizyka trzęsień ziemi (EN: Physics of earthquakes)

Lekcję poprowadzi dr Łukasz Rudziński, sejsmolog z Instytutu Geofizyki PAN. Podczas lekcji wykorzysta pakiet sejsmologiczny, przygotowany w ramach projektu ERIS. Pakiet pozwoli uczniom poznać podstawy sejsmologii. Dowiedzą się, czym zajmują się sejsmolodzy, co obserwują i jakimi metodami. Następnie z wiedzą zdobytą podczas lekcji uczniowie wkroczą w świat sejsmologicznych obserwacji. Przy pomocy narzędzi dostępnych na nowoczesnej Platformie sejsmologicznej: Platform for Anthropogenic Seismicity Research (https://tcs.ah-epos.eu/)  będą oglądać oraz analizować zapisy prawdziwych trzęsień ziemi zarejestrowanych w rzeczywistych sieciach sejsmologicznych. Spojrzą na naszą Planetę z nieco innej perspektywy, nie często dostępnej w codziennym życiu.