ERIS webinar: Pole Magnetyczne Ziemi (ang. Earth's magnetic field)

Version lg earth magnetic field
FINISHED

ERIS webinar: Pole Magnetyczne Ziemi (ang. Earth's magnetic field)

Lekcja jest przeznaczona dla uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Lekcja jest prezentacją pakietu projektu ERIS pt. "Pole magnetyczne Ziemi". Podczas zajęć spróbujemy odpowiedzieć na nurtujące uczniów pytania dotyczące wpływu magnetyzmu ziemskiego na życie na naszej planecie. Uczniowie dowiedzą się, co to jest ziemskie pole magnetyczne i jakie są jego źródła, gdzie znajdują się bieguny magnetyczne oraz odkryją, co tak naprawdę wskazuje kompas turystyczny. Uczniowie poznają termin „deklinacja magnetyczna” oraz nauczą się obliczać deklinację w danym roku na podstawie dostępnych danych.

Fotografia pochodzi ze strony http://endoftherworld.blogspot.com