ERIS webinar: Promieniowanie UV - czy zawsze jest wrogiem? (ang.: UV - radiation)

Version lg 12345
FINISHED

ERIS webinar: Promieniowanie UV - czy zawsze jest wrogiem? (ang.: UV - radiation)

Podczas lekcji omówię zagadnienia związane z wpływem promieniowania ultrafioletowego na człowieka. Postaram się przedstawić je w sposób interdyscyplinarny, łączący elementy wiedzy z zakresu biologii, fizyki i geografii. Uczniowie dowiedzą się m.in. czym jest promieniowanie ultrafioletowe Słońca oraz czym różni się od światła widzialnego oraz promieniowania podczerwonego. Zaprezentuję zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ promieniowania ultrafioletowego na człowieka oraz przekażę wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.

Uczniowie dowiedzą się, co oznaczają terminy: indeks promieniowania UV, fototyp skóry, SPF (Sun Protective Factor). Będą mieli ponadto możliwość zdobycia praktycznych umiejętności określania wartości indeksu UV (na podstawie danych publikowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, prognoz pogody oraz własnych pomiarów), a także określeniu własnego fototypu skóry i obliczeniu czasu bezpiecznego przebywania na słońcu. 

Dzięki bardzo sugestywnemu filmowi uczestnicy lekcji przekonają się na własne oczy, że filtry UV naprawdę działają i mogą chronić nasze zdrowie podczas letniego wypoczynku, co wydaje się być szczególnie ważne w perspektywie zbliżających się wakacji.