Version lg niency
FINISHED

Ludy Syberii

Chantowie, Nieńcy, Czukcze, Buriaci, Jakuci... Ludy syberyjskie, zamieszkujące jedno z zimniejszych terytoriów na Ziemi - rosyjską Arktykę. Podczas lekcji przeniesiemy się na Syberię; obszar graniczący z Oceanem Arktycznym na północy i pasmem Uralu na zachodzie.

W temat niech wprowadzi Was komentarz Autora zdjęcia:

Nieńcy, u których gościłem w lutym, kilka dni temu rozebrali swe czumy, spędzili z wietrznych płaskowyżów zmęczone zimą renifery, złożyli dobytek na sanie - i odkoczowali z Polarnego Uralu na północ, w stronę rzeki Kary i Oceanu Lodowatego.

Michał Milczarek, podróżnik i naukowiec