Zlodowacenia górskie w Polsce (EN: Mountain glaciation in Poland)

Version lg puzzle 97546 1280
FINISHED

Zlodowacenia górskie w Polsce (EN: Mountain glaciation in Poland)

Plejstoceńskie zlodowacenia kontynentalne na obszarze Polski w swym najdalszym zasięgu na południe dotarły do przedgórza Karpat i Sudetów. Najwyższe partie gór znalazły się powyżej granicy śniegu, co spowodowało  powstanie lokalnych lodowców górskich. Ich ślady są doskonale czytelne w Tatrach, na Babiej Górze i Pilsku w Beskidach oraz w Karkonoszach, natomiast gołoborza Gór Świętokrzyskich i Karpat wschodnich (Gorgany i Czarnohora na Ukrainie) są efektem działania procesów peryglacjalnych