Wielkie wyprawy polarne - porównanie

Version lg logowyprawy
04 Apr 11:00 UTC

Wielkie wyprawy polarne - porównanie

Dla  głównych rejonów eksploracji polarnej – Antarktydy,  Bieguna Północnego i Przejścia Północno –Zachodniego- porównano wyprawy, które odniosły sukces i te, które poniosły klęskę. Podjęto próbę znalezienia wspólnych cech, charakteryzujących grupy zwycięzców i przegranych.