Lodowce i zlodowacenia (wstęp)

Version lg lodowce1
FINISHED

Lodowce i zlodowacenia (wstęp)

Jak powstają lodowce - od cząsteczki H2O do lodowca (na przykładzie lodowca górskiego). Co jest ablacja i akumulacja" Do czego służą tyczki ablacyjne? Jak przygotować przekrój do bilansu masy lodowca?  Wszystkie podstawowe informacje na początek naszego lodowcowego cyklu!