Procesy i zjawiska peryglacjalne

Version lg krajobrazpolodowcowy
FINISHED

Procesy i zjawiska peryglacjalne

Jakie  procesy towarzyszą lodowcom i lądolodom? Poznaj peryglacjał, fluwioglacjał, limnoglacjał.