Procesy i zjawiska peryglacjalne

Version lg krajobrazpolodowcowy
15 Feb 10:00 UTC

Procesy i zjawiska peryglacjalne

Jakie  procesy towarzyszą lodowcom i lądolodom? Poznaj peryglacjał, fluwioglacjał, limnoglacjał.