Wieloletnia zmarzlina

Version lg wawrzyniak tomasz frozen ground
FINISHED

Wieloletnia zmarzlina

Na temperatury i właściwości termiczne gruntu, a także na grubość warstwy czynnej wpływa wiele czynników. Duże znaczenie mają zmienne geograficzne, klimatologiczne i meteorologiczne, takie jak lokalizacja, nachylenie, wysokość, odległość do wód otwartych i mórz, typ osadów, zawartość wody, pokrywa śnieżna, albedo powierzchni ziemi, roślinność i inne. Będąc jednym z najważniejszych wskaźników zmian klimatycznych, zjawiska wiecznej zmarzliny są tematem wielu badań naukowych.