Skąd się bierze woda w Arktyce?

Version lg hydro wawrzyniak tomasz
FINISHED

Skąd się bierze woda w Arktyce?

Woda w stanie ciekłym w Arktyce spada w formie deszczu, śniegu z deszczem, mżawki, bądź powstaje z wytapiania pokrywy śnieżnej lub lodu. Zanim dotrze do oceanu spływa grawitacyjnie różnymi drogami. Przepływ wody w rzekach Arktyki ma charakter sezonowy. Jesienią i zimą rzeki oraz płytsze zbiorniki wodne zamarzają. Ruch wód gruntowych jest ograniczony, ponieważ zamarznięta gleba jest nieprzepuszczalna. Nad wieloletnią zmarzliną znajduje się warstwa aktywna, która zamarza w okresie zimowym. Latem zachodzi proces tajania przypowierzchniowej części gruntu, umożliwiający infiltrację i przepływ wód gruntowych. Reżim odpływu i wszelkie procesy hydrologiczne kształtują krajobraz i wpływają również na dynamikę lodowców. Lodowce mają skomplikowane systemy hydrologiczne – woda roztopowa może płynąć na powierzchni lodowca, w wewnętrznych tunelach lub pod nim (w spągu lodowca). Przepływ rzek lodowcowych charakteryzuje się dużymi wahaniami w ciągu doby.
W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z procesami hydrologicznymi w Arktyce bezpośrednio od hydrologa z Zakładu Badań Polarnych i Morskich doktora Tomasza Wawrzyniaka