Procesy i formy glacjalne

Version lg wawrzyniak tomasz hansbreen
FINISHED

Procesy i formy glacjalne

Pomimo, iż na zdjęciach lodowce wydają się nieruchome, ruch masy lodowców jest jedną z najpotężniejszych sił kształtujących powierzchnię Ziemi. Pod naciskiem akumulowanego lodu i śniegu, lód lodowcowy ulega deformacji i zaczyna poruszać się pseudoplastycznym strumieniem. Lodowiec, wraz z transportowanym w swojej masie materiałem, niszczy podłoże skalne, zmieniając kształt dolin oraz innych napotkanych na swej drodze form terenu. Materiał skalny jest transportowany wewnątrz lodowca, na jego powierzchni, po bokach, na czole lodowca, a także pod nim.
Podczas tego wykładu uczniowie dowiedzą się o formach i procesach lodowcowych, w tym o erozji, transporcie, depozycji i wietrzeniu.