Lodowce i zlodowacenia - część. 1 - CYKL "WYZWANIE DLA KLAS"

Version lg adventure 1869194 1920
FINISHED

Lodowce i zlodowacenia - część. 1 - CYKL "WYZWANIE DLA KLAS"


Cykl zajęć składa się z lekcji wprowadzającej, prowadzonej przez dr Giżejewskiego, oraz 6 prezentacji stanowiących podstawę tematów, jakie mogą opracować, a natępnie poprowadzić uczestnicy (klasy).

Każda prezentacja, oprócz strony tytułowej, zaweira tematy, jakie w danym odcinku powinny zostać omówione oraz test lub pytania, na jakie po wysłuchaniu lekcji inni uczestnicy powinni móc odpowiedzieć. 

Zadanie grupy przygotowującej jest uzupełnienie prezentacji, wykorzystując stronę tytułową, odpowiednio dobranymi ilustracjami, z podaniem źródła.

Planowany czas prezentacji to ok. 10 minut.

Na zgloszenia chętnych do opracowania tematów oczekujemy do 8 stycznia, po otrzymaniu zgłoszeń zaproponujemy terminy prezentacji. W ramach jednej lekcji może być przedstawiona jedna lub dwie prezentacje.

Jako lekturę proponujemy:

J. Jania, 1988: "Zrozumieć lodowce", Wyd. Śląskie

J. Jania 1993, "Glacjologia", PWN

oraz oczywiście podręczniki szkolne.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres prowadzącego - dr Jerzy Giżejewski, gizej@igf.edu.pl