Niefantastyczne zmiany klimatu i jak je znaleźć

Version lg tlo
FINISHED

Niefantastyczne zmiany klimatu i jak je znaleźć

Globalne zmiany klimatyczne są faktem potwierdzonym przez naukowców z wielu dziedzin i coraz wyraźniej zauważanym przez polityków i gospodarkę. Często jednak może nam się zdawać, że alarmistyczny ton niektórych mediów albo katastroficzne prognozy naukowe są przesadzone - wszak pogoda wydaje się zupełnie "normalna". Ta lekcja ma za zadanie przybliżyć podstawowy mechanizm globalnego ocieplenia oraz wskazać w jaki sposób zmiany w systemie klimatycznym przekładają się na zdarzenia dostrzegalne w codziennym życiu.

Oprócz wykładu ważną częścią lekcji będą pytania. Podczas lekcji aktywny będzie system Slido do zadawania pytań on-line. Pod koniec lekcji prowadzący odpowie na niektóre pytania, możliwe też będzie zadawanie pytań głosowo. Uczniowie mogą zadawać pytania indywidualnie, przy pomocy smartfonów i tabletów, lub jako klasa, przez komputer. Aby skorzystać ze Slido należy wejść na stronę sli.do i wpisać nr spotkania, podany przez prowadzącego na początku lekcji.