Lodowce i zlodowacenia - część 4 - CYKL "WYZWANIE DLA KLAS"

Version lg adventure 1869194 1920
FINISHED

Lodowce i zlodowacenia - część 4 - CYKL "WYZWANIE DLA KLAS"

 

Specjalnie dla polskich szkół proponujemy nową, bardziej angażującą formę lekcji: "WYZWANIE DLA KLAS" - na podstawie wprowadzenia klasy zgłaszają się do przygotowania prezentacji na dany temat, na kolejnych zajęciach jest miejsce na dyskusję i pytania. 
Cykl zajęć składa się z lekcji wprowadzającej, prowadzonej przez dr Giżejewskiego, oraz 6 prezentacji stanowiących podstawę tematów, jakie mogą opracować, a natępnie poprowadzić uczestnicy (klasy).

Każda prezentacja, oprócz strony tytułowej, zaweira tematy, jakie w danym odcinku powinny zostać omówione oraz test lub pytania, na jakie po wysłuchaniu lekcji inni uczestnicy powinni móc odpowiedzieć. 

Zadanie grupy przygotowującej jest uzupełnienie prezentacji, wykorzystując stronę tytułową, odpowiednio dobranymi ilustracjami, z podaniem źródła.

Planowany czas prezentacji to ok. 10 minut.

W ramach jednej lekcji może być przedstawiona jedna lub dwie prezentacje.

Jako lekturę proponujemy:

J. Jania, 1988: "Zrozumieć lodowce", Wyd. Śląskie

J. Jania 1993, "Glacjologia", PWN

oraz oczywiście podręczniki szkolne.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres prowadzącego - dr Jerzy Giżejewski, gizej@igf.edu.pl