Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski - część 2

Version lg tatry 1052886 1920
FINISHED

Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski - część 2

Kilkukrotne transgresje lądolodu na obszar Polski doprowadziły do zmian ukształtowania powierzchni. Powstały liczne formy terenu będące wynikiem erozyjnej i akumulacyjnej działalności lodowców górskich i kontynentalnych (lądolodów). Tym razem przedmiotem naszego zainteresowania będą zmiany w czasie kolejnych zlodowaceń  i co z tego zostało do współczesności (geologicznej).