Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski - część 1

Version lg tatry 1052886 1920
FINISHED

Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski - część 1

Kilkukrotne transgresje lądolodu na obszar Polski doprowadziły do zmian ukształtowania powierzchni. Powstały liczne formy terenu będące wynikiem erozyjnej i akumulacyjnej działalności lodowców górskich i kontynentalnych (lądolodów).Punktem wyjścia do lekcji tym razem będzie obraz rzeźby terenu Polski w najmłodszym neogenie i na początku czwartorzędu.