Strefy klimatyczne kuli ziemskiej (Climate zones on Earth)

Version lg 460003main merraflood93 nasa
FINISHED

Strefy klimatyczne kuli ziemskiej (Climate zones on Earth)

Zróżnicowana ilość ciepła z promieniowania słonecznego na różnych szerokościach geograficznych, warunkuje wszelkie parametry meteorologiczne, temperaturę powietrza, wilgotność, ilość opadów oraz cyrkulacje atmosferyczne. Określone na podstawie wieloletnich obserwacji strefy klimatyczne Ziemi mają układ równoleżnikowych pasów, jednak ich dokładne wydzielenie nie jest proste, ze względu na złożoność czynników wpływających na klimat. W trakcie lekcji uczniowie będę mieli okazję zapoznać się ze strefami klimatycznymi oraz ze strefowymi i astrefowymi czynnikami klimatu.

Zapraszam serdecznie!