Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski

Version lg tongue
FINISHED

Zlodowacenia i rzeźba postglacjalna Polski

Podczas lekcji omówimy zlodowacenia wczesnego i środkowego plejstocenu. Dowiemy się, jak wyglądały zlodowacenia w historii geologicznej Ziemi, poznamy prawdopodobną genezę zlodowaceń plejstoceńskich. Zobaczymy, jak wyglądała rzeźba przedplejstoceńska Polski. Zaobserwujemy  powstawanie i ewolucję systemów odpływu  na przedpolu Karpat i nizinach środkowej Polski.

Zastanowimy się, jakie są-czynniki wpływające na zmiany rzeźby – procesy peryglacjalne, erozja i akumulacja, problem „starzenia się” rzeźby, rola czasu w przekształcaniu rzeźby.