Zlodowacenie Wisły i rzeźba młodoglacjalna

Version lg tongue
FINISHED

Zlodowacenie Wisły i rzeźba młodoglacjalna

Jaki był zasięg zlodowacenia Wisły w Europie? Jaki charakter i zasięgi miały stadiały? Dlaczego jeziora rynnowe są wskaźnikiem zasięgu zlodowacenia? Czy w Polsce występują strefy zaawansowanej glacitektoniki? Co to są strefy deglacjacji frontalnej i aeralnej? Jak wyglądają doliny odpływów marginalnych. Czym charakteryzują się zlodowacenia góskie, jakie cechy glacjalne odnajdujemy w morfologii Tatr, Sudetów i Beskidów?