Procesy hydrologiczne w Arktyce

Version lg arctic hydrology
FINISHED

Procesy hydrologiczne w Arktyce

Woda w Arktyce, która spadła jako deszcz lub wytopiła się ze śniegu i lodu, przed dotarciem do oceanu płynie różnymi ścieżkami. Jej odpływ i procesy hydrologiczne kształtują krajobraz i wpływają na dynamikę lodowców.

Lodowce mają skomplikowane systemy odwadniające - woda ze stopionego lodu może płynąć po powierzchni lodowca, w tunelach w jego wnętrzu lub spływać do dna lodowca. Spływ wody ma duże wahania dobowe, a jego maksimum występuje latem.

Przepływ wody w rzekach Arktyki ma charakter sezonowy. Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną w zlewniach niezlodowaconych rzeki zamarzają. W okresie ablacji występuje typowe duże zróżnicowanie przepływu wody, z bardzo dużym zrzutem podczas topnienia śniegu i spadkiem latem.

Ruch wód gruntowych w obszarze wieloletniej zmarzliny jest ograniczony, ponieważ zamarznięta gleba jest praktycznie nieprzepuszczalna. Powyżej wieloletniej zmarzliny znajduje się warstwa czynna, która zamarza zimą, ale topnieje latem, umożliwiając infiltrację i ponowny przepływ wód gruntowych.

Podczas tej lekcji zostaną omówione procesy hydrologiczne.