Arktyka z perspektywy Ameryki Północnej

Version lg alaska
FINISHED

Arktyka z perspektywy Ameryki Północnej

Ta lekcja będzie poświęcona północnoamerykańskiej części Arktyki – obszaru, który leży za kołem podbiegunowym. Obejmuje północną Kanadę, północną część Alaski, Ocean Arktyczny, Zatokę Hudsona, Zatokę Alaska i Północny Ocean Atlantycki.

Region ten jest zasiedlony przez różne gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla regionu Arktyki. Klimat w tej części świata charakteryzuje się długimi, mroźnymi zimami i krótkimi, chłodnymi latami. Ocean Arktyczny jest w dużej mierze otoczony lądem, dlatego klimat regionu arktycznego jest kontrolowany przez cyrkulację oceaniczną w części północnej.

Autor zdjęcia: Diego Delso, Wikipedia