Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji

Version lg zlodowacenie 1
19 Jan 10:00 UTC

Postglacjalna rzeźba północnej Eurazji

Ponad 2,5 mln lat temu klimat na Ziemi znacznie się ochłodził. Rozpoczęła się epoka, podczas której znaczne obszary Ameryki Północnej i Eurazji zostały pokryte przez lądolody. Epoka, o której mówimy została później nazwana PLEJSTOCENEM.

Obszary zlodowacone w plejstocenie na półkuli północnej dzieliły się na dwa wielkie lądolody – lądolód laurentyjski (amerykańsko-grenlandzki) i lądolód euro-azjatycki złożony z kilku kopuł: Brytyjsko-Irlandzkiej (BIIS), Skandynawskiej (SIS), Spitsbergeńsko-Barentsa-Karskiej (SBKIS).