Jaskinie i człowiek

Version lg jaskinie 1
19 Jan 08:00 UTC

Jaskinie i człowiek

Jaskinie to powstałe w sposób naturalny próżnie w skałach o rozmiarach takich, że może w nie wejść (wpełznąć, wcisnąć się, ale również wbiec czy wejść, z trudem widząc w świetle nawet silnych lamp ich ściany i stropy) człowiek. To tajemniczy świat korytarzy, sal, pionowych studni i wznoszących się kominów, podziemnych rzek i jezior; świat, w którym ciągle można być odkrywcą i stawiać stopę jako pierwszy człowiek.

Fot. M. Błaszczyk