INTERACT: Jak ludzie (w tym polarnicy) radzą sobie z zimnem?

Version lg adobestock 123467465
FINISHED

INTERACT: Jak ludzie (w tym polarnicy) radzą sobie z zimnem?

Zmiany natężenia czynników abiotycznych wpływają na funkcjonowanie organizmów oraz determinują ich występowanie w danym środowisku. Jeśli zmiany te mieszczą się w zakresie tolerancji ekologicznej, zdolności adaptacyjne pozwolą organizmowi dostosować się i przetrwać. Jeśli zmiany te wykraczają poza zakres tolerancji ekologicznej, organizm ginie. Człowiek nie jest tu wyjątkiem. Jak poradzić sobie z zimnem?