FZ: Niebezpieczna wieloletnia zmarzlina

Version lg wawrzyniak tomasz frozen ground
FINISHED

FZ: Niebezpieczna wieloletnia zmarzlina

Duże znaczenie mają zmienne geograficzne, klimatyczne i meteorologiczne, takie jak lokalizacja, ekspozycja zboczy, wysokość, odległość od otwartych wód i mórz, rodzaj osadów, zawartość wody, pokrywa śnieżna, albedo powierzchni ziemi, roślinność i inne. W związku ze zmianami klimatu wieloletnia zmarzlina jest przedmiotem wielu badań naukowych. Podczas lekcji dowiemy się, jak zmiany klimatyczne wpływają na wieloletnią zmarzlinę i jak mogą przyczynić się do przyspieszenia zmiany klimatu.