Kto wygrywa, gdy lodowce zanikają?

Version lg lena szeligowska webinar 2
FINISHED

Kto wygrywa, gdy lodowce zanikają?

Lodowce pokrywają około 10% powierzchni Ziemi, ale szybko się cofają, a wiele z nich zniknie w ciągu dziesięcioleci. Cofanie się lodowców to zjawisko ogólnoświatowe wpływające na różnorodność biologiczną i powiązane usługi ekosystemowe. W regionach polarnych najwięcej zagrożeń i szans dla organizmów morskich obserwuje się w małej odległości od lodowców, czyli w płytkich strefach przybrzeżnych. Liczebność i bogactwo taksonów może lokalnie wzrastać, ale wiele gatunków traci w wyniku intensywnego topnienia lodowców. Większość przegranych to gatunki specjalistyczne, wyjątkowo przystosowane do warunków lodowcowych, podczas gdy zwycięzcami są taksony generalistyczne.

Prelegentka: dr inż. Marlena Szeligowska – ekolog morski badający dynamikę arktycznych wód przybrzeżnych będących pod wpływem lodowców. Jej praca koncentruje się na łączeniu badań terenowych, analizy zdjęć satelitarnych i modelowania numerycznego w celu opisania funkcjonowania środowiska morskiego i dostarczanych usług ekosystemowych oraz ich przekształceń związanych ze ociepleniem klimatu.