FZ: Czy pingwiny mają kolana?

Version lg pingwin adeli
25 Apr 07:00 UTC

FZ: Czy pingwiny mają kolana?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pingwina serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone tym sympatycznym nielotom zamieszkującym półkulę południową. Przeniesiemy się w okolice Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego, gdzie pingwinie odwiedziny są elementem codzienności.

Prelegentka: Dagmara Bożek – specjalistka ds. komunikacji naukowej i edukacji, polarniczka, autorka książek o tematyce polarnej. Uczestniczyła w 35. Wyprawie Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (2012-2013) i 40. Wyprawie Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (2015-2016). Laureatka Nagrody Magellana 2020 za biografię Ryszarda Czajkowskiego. Na projekt „Polarniczki” poświęcony kobietom pracującym na stacjach polarnych otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalistka konkursu Popularyzator Nauki 2022 w kategorii „Animator”.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu: NdS/545031/2022/2022.