Wielkie trzęsienia Ziemi (EN: Megathrust Earthquakes)

Version lg lekcjagrzesia
FINISHED

Wielkie trzęsienia Ziemi (EN: Megathrust Earthquakes)

Na lekcji opowiem o największych trzęsieniach Ziemi zmierzonych instrumentalnie: gdzie wystąpiły, jakie były ich skutki i dlaczego takie katastrofalne zjawiska wystepują w konkretnych rejonach świata. Będzie się można dowiedzieć, jak duże były przesunięcia mas skalnych i jak długo trwało samo przesuwanie się skał w trakcie trzęsienia. 
Największe trzęsienia Ziemi występują w strefach subdukcji, czyli miejscach, gdzie płyta oceaniczna zagłębia się pod płytę kontynentalną. Uczniowie dowiedzą się, jaki jest mechanizm powstawania wielkich trzęsień Ziemi oraz w jaki sposób mierzymy ich wielkość.
Źródło zdjęcia: USGS Photo Library: ID. Alaska Earthquake no aeq00071